Vizită la Muzeul Arcani

 

Interesant sunt obiectele de patrimoniu în sălile de muzeu.Alisor_Haufman.jpg

Barbu_Brezianu.jpg

Dorian_Chimet.jpg

Gh_Nistoroaia.jpg

Gh_Trutulescu.jpg

Grup_englez.jpg

Grup_Timisoara.jpg

Harry_Brauner.jpg

I_Dobrescu.jpg

I_Teodorescu.jpg

Ilie_Dobrescu.jpg

Ion_Popescu_Stolojani.jpg

Ion_Vladutiu.jpg

Marin_Sorescu.jpg

N_Chitiba.jpg

Nicu_Tomoniu.jpg

Ofiteri_MAN.jpg

Radu_Octavian.jpg

Sc_gen_4_Tg-Jiu.jpg

-- Cu participarea elevilor şi a membrilor comunităţii locale au fost colecţionate, organizate şi valorificate numeroase bunuri şi elemente tradiţionale locale. Astfel, s-a reuşit închegarea unor elemente de conţinut specifice locuinţelor bicelulare: casa cu foc, (cu vatră, camiţa) şi soba, camera de locuit şi uneltele folosite în prelucrarea tradiţională a cânepii, inului, lânii şi borangicului.
-- O importanţă deosebită a fost acordată colecţionarii şi expunerii unor elemente ale arhitecturii ţărăneşti: stâlpi, pridvoare, porţi, acoperişuri, încrustări în lemn. Ciutura morii alcătuită din 16-20 de cauce de lemn cioplit sau maiele piilor pluralul de la pive) sunt adevărate opere de artă ce ar putea sta la loc de cinste în marile muzee ale lumii. 
-- In perioada 1967-1968 în urma colecţionării şi înregistrării unui număr mare de bunuri de patrimoniu, s-a impus o nouă organizare a modului de expunere şi prezentare a întregului material muzeistic. Astfel a fost organizat un sector documentar, un sector artistic şi un sector al ocupaţiilor vechi, tradiţionale.
-- In prezent colecţia ocupă 4 săli, numărând sute de documente, un sector numismatic, unul artistic, un sector al ocupaţiilor locale. Se constată o preocupare deosebită pentru reconstituirea unei ocupaţii, în felul ei unică pe cuprinsul ţării, dimieria. 
-- De-a lungul anilor, în incinta Muzeului de la Arcani au fost organizate lansări de carte, simpozioane de înaltă ţinută, prilej cu care s-a reliefat faptul că satele de pe Jaleş au o zestre folclorică nespus de bogată precum doine, balade, legende, dansuri, datini şi obiceiuri, toate reliefând fondul de aur al satului românesc

GRIGORE PUPĂZĂ – întemeietorul muzeuluiComentarii

Postări populare

MUZEUL ETNOGRAFIC „GRIGORE PUPĂZĂ”